El Celler

  • Reserva

El celler de La Boella

El celler de La Boella està situat a la mateixa finca, al costat de les vinyes. Inaugurat l’any 2007, consta de 3 plantes. A la planta inferior es troba l’àrea de vinificació i de criança en bótes. La planta intermèdia disposa de la zona de recepció del raïm, el laboratori, les oficines i diferents magatzems. A la planta superior es troben la botiga, la sala de tasts i una sala amb una maqueta de tren que reprodueix el “Camp de Tarragona”.

El celler s’ha ubicat aprofitant excepcionalment el desnivell natural del terreny, cosa que facilita la realització del màxim de treballs per gravetat.

El raïm, un cop veremat en caixes, se sotmet a un procés de fred durant 24 hores en cambra frigorífica a una temperatura de 4 graus. Seguidament passa a la zona de recepció on es passa per la desrapadora, s’elimina la brisa i a continuació passa per una taula de selecció on s’eliminen els grans de menor qualitat i les possibles restes de brisa.

Un cop seleccionat, el raïm es premsa lleugerament i es condueix als dipòsits on es fa la fermentació-maceració, procés en el qual, mitjançant l’acció dels llevats, els sucres del most del raïm es transformen en alcohol. Els dipòsits de fermentació són d’acer inoxidable i estan dotats de camises de refrigeració i de sistema d’inertització amb nitrogen, element que garanteix l’estabilitat del vi en els esmentats dipòsits.

0